Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Amaç

  İnsan sağlığını ilgilendiren her türlü deneysel ve klinik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, araştırmalar yapmak ve bunlardan üretilecek bilimsel yayınları kolaylaştırmak amacıyla her türlü tedbiri almak ve bunlardan kamu ve özel kuruluşların yararlanmasını sağlamaktır

 

Klinik Araştırmalar Birimi Protein Araştırmaları ve Proteom Birimi Doku Bankası Doku Bankası

 

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği L. N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi

© Kocaeli Üniversitesi Deneysel Ve Klinik Araştırma ( DEKART )
Proteomiks Laboratuvarı Kat.1. Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 81 06 / Belgegeçer: +90 (262) 303 74 63