Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Misyon & Vizyon

Vizyon

Sağlık alanında çalışma yapacak, ulusal ve uluslar arası tüm araştırmacılara, çağdaş teknolojiyle donatılmış, yaşam bilimleri alanındaki yeniliklere uyum yeteneğine sahip, yüksek nitelikli araştırma ortamı sağlamak;

Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanarak, yüksek teknolojili tanı ve tedavi sistemlerinin gelişmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu amaçla kullanılan malzeme ve cihazları geliştirmek ve üretmek;

Klinik kullanıma girmesi planlanan ilaçların gönüllüler üzerinde insan hayatını ve etik kuralları her şeyin üstünde tutarak en üst kalitede veri sağlayacak şekilde uygulanmasını sağlamak

 

 

Misyon

Sağlık bilimleri alanında hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik her türlü araştırmanın en yüksek kalitede yapıldığı, uluslar arası ve ulusal düzeyde saygın ve yetkin bir merkez olmak

Sağlık alanında ürüne dönüşebilecek tanı ve tedavi araçları geliştirmek 

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği L. N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi

© Kocaeli Üniversitesi Deneysel Ve Klinik Araştırma ( DEKART )
Proteomiks Laboratuvarı Kat.1. Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 81 06 / Belgegeçer: +90 (262) 303 74 63